Privacy vind ik erg belangrijk. Ik ga dan ook zorgvuldig om met uw gegevens en vraag u voorafgaand aan een behandeling akkoord te gaan met een behandelovereenkomst én privacy-verklaring. Mocht u meer informatie willen omtrent online-privacy, dan kunt u ook op de pagina https://jijenikincontact.nl/cookieverklaring/ meer lezen.

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:
> zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
> er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen verder voor de volgende doelen gebruikt worden:
> om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
> voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
> voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg
> een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en boekhouding, zodat ik een factuur kan opstellen en verwerken.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
> uw naam, adres en woonplaats
> uw geboortedatum
> de datum van de behandeling
> een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie’
> de kosten van het consult

Akkoord

Door het tekenen van de akkoordverklaring geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document. Daarnaast geeft u ook toestemming om uw gegevens op te slaan in het dossier.